SSM

Sănătate și securitate în muncă

Conform legii 319/2006, legea securității și sănătații în muncă, angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Angajatorul poate să apeleze la servicii externe care să îi asigure securitatea și sănătatea muncii. Mai jos aveți lista cu serviciile pe care le oferim în cadrul Securității și sănătații în muncă (protecția muncii):

Instruirea salariaților beneficiarului inclusiv a conducătorilor locurilor de muncă;
Elaborarea și/sau completarea instrucțiunilor tehnice de lucru, proceduri operaționale standard, proceduri de sistem, proceduri simple (depozitare, transport, manevrare etc.) și instrucțiuni proprii de securitate a muncii în funcție de particularitățile proceselor de muncă;
Consultanță și întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
Servicii care vizeaza îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
Întocmirea registrelor de evidență ale unităților și a rapoartelor anuale în conformitate cu prevederile legislative stabilite de MMSS sau la perioadele solicitate de beneficiar cu privire la situația condițiilor de muncă din unitați;
Identificarea și evaluarea locurilor de muncă cu risc deosebit de accidentare și îmbolnăvire profesională;
Intocmirea fișelor de securitatea muncii și testarea lucrătorilor în domeniul SSM;
Informarea și instruirea șefilor locurilor de muncă cu privire la modul de organizare a locurilor de muncă;
Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă;
Întocmirea Planului de prevenire și protecție;
Completarea fișelor de identificare a factorilor de risc pentru lucratorii din cadrul organizației;
Întocmirea tematicilor de informare și instruire pentru lucrători cât și pentru personalul TESA;
Întocmirea politicii organizatiei în domeniul sănătații și securității în muncă;
Consultanță în vederea conformării cu cerințele legale.