Evaluarea riscurilor

Conform legii 319/2006, art. 12; angajatorul are obligația de a fi în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă (inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice).

Descrierea locului de muncă;
Elementele componente;
Identificarea factorilor de risc;
Fișa de evaluare;
Fișa de măsuri propuse;
Interpretarea rezultatelor;