SU

Situații de urgență

Conform Ordinului 712/2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, vă prezentăm lista cu serviciile prestate de noi în cadrul PSI:

Organizarea și coordonarea activității privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea nr. 307/2006 și a Normelor Generale de Prevenire și stingere a incendiilor precum și alte acte normative în vigoare;
Informarea și instruirea lucrătorilor organizației în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
Elaborarea documentelor specifice activității P.S.I.;
Instruirea specifica la angajare a salariaților, instruirea la locul de munca, instruirea periodica etc.;
Întocmirea planurilor de control în scopul verificării modului de respectare și aplicare a prevederilor legislative specifice în vigoare;
Întocmirea Planului de masuri în vederea prevenirii și stingerii incendiilor;
Întocmirea Planului de intervenție în caz de incendiu sau a situațiilor de urgenta, precum și evaluarea riscului de incendiu;
Consultanta în vederea asigurării dotării unităților economice cu material specific stingerii incendiilor;
Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu și a ipotezelor de intervenție ca aplicații practice;
Testarea în vederea verificării cunoștințelor de acordare a primului ajutor și de evacuare a lucrătorilor în cazul situațiilor de urgenta.

Încălcarea dispozițiilor pot atrage răspunderea disciplinară, contravenționala, materiala, civila sau penala, după caz. Contravențiile se sancționează cu amenzi între 100 și 10.000 RON în funcție de gravitatea faptei.